onderpresteren.nlWelkom op Onderpresteren.nl

Dit is een website voor ouders die bezorgd zijn over de schoolprestaties of werkhouding van hun kinderen en voor allen die werkzaam zijn in het basis- en voortgezet onderwijs. Helaas is het een bekend verschijnsel: leerlingen die structureel minder presteren dan je zou verwachten. Deze site bestaat uit twee delen omdat de problematiek bij basisschoolleerlingen nog anders in elkaar steekt dan bij middelbare scholieren.

Op de basisschool zijn de meeste kinderen nog zeer bereid om te leren. Ze willen graag meedoen en de waardering van de leerkracht verdienen. Lukt dit niet, dan is het zaak om in te grijpen en te voorkomen dat ze afhaken. Hierbij moeten school en ouders samenwerken. Op de site staan twee testjes waarmee kan worden gesignaleerd of het tijd is voor een goed gesprek. Tevens vind je hier informatie over het nieuwe boek ‘Onderpresteren op de basisschool’.

Zitten kinderen eenmaal op de middelbare school, dan is de puberteit meestal al volop begonnen. Onderpresteren heeft zich dan vastgezet als een taai gedragspatroon. Op het tweede deel van de site draait het vooral om ouders. Zij kunnen met hun opstelling hun kinderen vooruit helpen, of juist van de wal in de sloot. Hier zijn ludieke zelftestjes te vinden en er is ook een boek te bestellen.

Vragen of opmerkingen? Aarzel niet om contact op te nemen!

Valid XHTML 1.0 Strict